Tierps Fjärrvärme AB
Box 9
815 21 Tierp
tel. 0293-130 75

Per Jonsson, VD
Claes Sjögren
Hand med pellets

Miljövänlig värme till hushåll, industrier, skolor, sjukhus, handels- och service-företag i Tierp, Karlholm och Örbyhus.

I stället för att alla har en egen värmekälla, kommer färdig värme från en gemensam central.

Det finns många fördelar med fjärrvärme i Tierp!

I panncentralen: Driftsäkert och miljövänligt. Framställs med biobränsle, gasolpannor, oljepannor och elpanna.
Hos dig: Kräver nästan inget underhåll. Tar liten plats i fastigheten. Luktar inte. Ryker inte. Varmt och skönt. Tillförlitligt.

Fjärrvärmepriset 2017

För år 2017 gäller följande priser: Bränslepris 50,4 öre/kWh exkl. moms (ingen ändring från 2016). Dämpfaktor är 0,89.

Fjärrvärmepriset 2016

För år 2016 gäller följande priser: Bränslepris 50,4 öre/kWh exkl. moms (ingen ändring från 2015). Dämpfaktor är 0,89.

Kostnadsjämförelse för olika kundkategorier (pdf)

Blankett för ägarbyte

Skriv ut och fyll i denna blankett vid överlåtelse av fastighet med fjärrvärme.

Tierps Fjärvärme logga