Tierps Fjärrvärme logga

Våra anläggningar

Vi har tre värmeanläggningar, en i Tierp, en i Örbyhus och en i Karlholmsbruk. Tierps anläggning byggdes om år 1997 och 2006 byggde vi ytterligare en panna i Tierp. 2015 installerades två pelletspannor i Tierp. Karlholms panna invigdes i november 2007. Vi har nu mycket moderna pannor för flis.Tierps Fjärrvärme AB producerade cirka 61 tusen MWh värme 2015.

Bränsleåtgång:

Till höger visas vilka energislag vi använde för värmeproduktion under 2015.

Produktion 2015

Tierp Örbyhus Karlholm
Fast bränsle 49 350 MWh 7 159 MWh 4 228 MWh
Oljepannor 340 MWh 86 MWh 55 MWh
Elpannor   188 MWh  
Summa 49 690 MWh 7 433 MWh 4 283 MWh

Produktionskapacitet

Effekten på våra anläggningar:

Tierp

 

4 st oljepannor

14,0 MW

2 fastbränslepannor för pellets

8,0 MW

1 st elpanna

4,0 MW
2 st flispannor 8,5 MW

Summa

34,5 MW

Örbyhus

2 st oljepannor

5,2 MW

1 st fastbränslepanna, träbriketter

2,5 MW

1 st elpanna

0,8 MW

Summa

8,5 MW

Karlholmsbruk

1 st fastbränsle

1,5 MW

2 st oljepannor

3,4 MW

Summa

4,9 MW

Tierps Fjärrvärme AB
Box 9
815 21 Tierp
tel. 0293-130 75

Per Jonsson, VD
Claes Sjögren
Förbrukning 2015 i Tierp
Förbrukning 2015 i Örbyhus
Förbrukning 2015 i Karlholm