Tierps Fjärrvärme logga

Priser - taxa

Blankett för ägarbyte

Skriv ut och fyll i denna blankett vid överlåtelse av fastighet med fjärrvärme.

Kan min fastighet anslutas till fjärrvärme?

Ja, om den finns i närheten av det befintliga fjärrvärmenätet i Tierp eller Örbyhus. Utbyggnaden sker i takt med orternas naturliga expansion. Kontakta Claes Sjögren för ytterligare information.

Taxa och allmänna avtalsvillkor

Tierps Fjärrvärme AB drar servicelednningar fram till husliv, där leningarna avslutas med avstängnings-ventiler. Därefter står fastighetsägaren för resten av kostnaderna för undercentralen. Detaljer om taxan finns här (pdf).
  • Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet (pdf)
  • Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk (pdf)

Fjärrvärmepriser 2017

För år 2017 gäller följande priser: Bränslepris 50,4 öre/kWh exkl. moms (ingen ändring från 2016). Dämpfaktor är 0,89.

Kostnadsjämförelse

Kostnadsjämförelser för olika kundkategorier finns här

Prisexempel för en ”normalvilla”

Nedan följer ett prisexempel för en villa med en tidigare förbrukning på ca 2,5 - 3 m3 olja/år. Debiteringseffekt 11 kW, förbrukning 20.000 kWh/år.

Fast årlig avgift (exkl. moms)

4.895 kr

Rörlig energiavgift (exkl. moms)

10.080 kr

Årskostnader för ett normalår (exkl. moms)

14.975 kr

Årskostnader för ett normalår (inkl. moms)

18.719 kr


Tierps Fjärrvärme AB
Box 9
815 21 Tierp
tel. 0293-130 75

Per Jonsson, VD
Claes Sjögren
Hand med pellets