Tierps Fjärrvärme logga

Nyheter från Tierps Fjärrvärme AB

Fjärrvärmepriset 2017

För år 2017 gäller följande priser: Bränslepris 50,4 öre/kWh exkl. moms (ingen ändring från 2016).
Dämpfaktorn ändras inte. Dämpfaktor är 0,89..

Förändring 1 januari 2017, faktisk förbrukning

Som en anpassning till ändringar i Fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) och föreskrifter från Energimarknadsinspektionen (EIFS 2014:2) och dess succesiva införande arbetar vi nu med att bygga upp ett system så att alla våra kunder skall få månadsvis fakturering av faktiskt förbrukning av fjärrvärme. På liknande sätt som när du köper el-energi från ett elföretag.

Vår tidsplan är att övergången sker from 1 januari 2017. Med första fakturering den 3 februari 2017 för januari månads förbrukning, med sedvanlig betalning efter 30 dagar dvs den 6 mars 2017. Detta innebär ingen ändring av pris eller kapacitet, endast en övergång till fakturering varje månad av den faktiskt förbrukade energimängden, och därmed inget behov av slutlig avläsning och slutlig debitering vid framtida årsskiften from 2017


Tierps Fjärrvärme AB
Box 9
815 21 Tierp
tel. 0293-130 75

Per Jonsson, VD
Claes Sjögren
Hand med pellets